Kiedy niezbędna jest niwelacja terenu?

architekcie przeprowadzają plan

Niwelacja terenu jest grupą działań, dzięki którym dana działka zostaje wyrównana tzn. doprowadzenie do stanu, w którym możliwe będzie bezpieczne położenie fundamentów oraz wzniesie planowanego budynku. W zależności od zastanej sytuacji może to być powiązane z wywiezieniem ziemi z terenu działki lub odwrotnie – jej przywiezieniem. Jak wiadomo, zakup idealnie równej działki jest naprawdę trudny, ponieważ tego rodzaju tereny są albo bardzo drogie, albo po prostu ich nie ma. Wszelkiego rodzaju nierówności czy wzniesienia przy typowym budownictwie mieszkaniowym stanowią przeszkodę, stąd przed przystąpieniem do docelowych prac budowlanych, wykonuje się niwelację terenu.

W jakich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie niwelacji i jak ona przebiega?

Z niwelacją terenu można spotkać się przy praktycznie każdym typie prac budowlanych. Niezależnie czy mowa o budowie bloku, domu jednorodzinnego czy budynku przemysłowego, wyrównanie podłoża jest konieczne. Niwelację terenu należy wykonać również przed rozpoczęciem budowy dróg, parkingów, placów czy ogrodów. Ten typ robót ziemnych ma ogromny wpływ na późniejszą stabilność budowanego na działce obiektu. Z tego powodu niwelację powinny wykonywać wyłącznie profesjonalne przedsiębiorstwa, zajmujące się różnego rodzaju pracami ziemnymi i budowlanymi.

Warto wspomnieć, że odpowiednio przeprowadzona niwelacja pozwala na dowolne ukształtowanie terenu, a zwłaszcza zaplanowanie odwodnienia działki. Nieprawidłowo wykonana, może w późniejszym czasie przysporzyć właścicielom sporo problemów. Pierwszym etapem tego typu prac niwelacyjnych jest wykonanie dokładnych pomiarów, dzięki którym, przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi, możliwe jest wyznaczenie różnicy pomiędzy punktami na danym terenie.

Na podstawie uzyskanych danych wykonuje się siatkę wysokościową terenu. Dzięki niej z łatwością można zlokalizować miejsca wymagające wyrównania (zaniwelowania), a także określić, na jakiej wysokości względem drogi, powinien znajdować się budowany obiekt. Drugim etapem jest fizyczne wyrównanie terenu na podstawie stworzonej wcześniej mapy. To, jak konkretnie wyglądają prace ziemne (niwelacja) na tym etapie, zależy w dużej mierze od tego, co powstaje na danej działce. Inaczej wyrównuje się ziemię pod budowę dużego budynku przemysłowego, a w inny sposób pod nową drogę.

Do prac niwelacyjnych najczęściej wykorzystuje się takie maszyny jak koparki, spycharki, zagęszczarki oraz wozidła. Firmy, które zajmują się profesjonalną obsługą inwestycji budowlanych, do prac niwelacyjnych wykorzystują systemy laserowe lub systemy z czujnikiem GPS. Dzięki nim cały proces przebiega sprawniej i zapewnia pożądany efekt. Warto pamiętać, że niewielka niwelacja terenu nie należy do prac budowlanych, dzięki czemu przed jej wykonaniem nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.